Merijn Bruijnes wins COMMIT/ Media Award 2014

Letter from the Board:

Geachte heer Bruijnes,

Omdat disseminatie een belangrijke rol speelt binnen het COMMIT/programma hebben wij met ingang van 2014 deCOMMIT/media award in het leven geroepen.

Deze award zal jaarlijks worden toegekend aan 1 persoon uit de COMMIT/Community waarvan de COMMIT/directie vindt dat hij / zij bovengemiddeld in staat is media-aandacht te genereren en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken aan een groot publiek.

De directie is verheugd u te informeren dat zij besloten heeft de COMMIT/media award 2014 aan u, dhr. Merijn Bruijnes, toe te kennen. Van harte gefeliciteerd namens de gehele directie en het COMMIT/buro.

Aanvullende motivatie voor de directie is:

– u laat bovengemiddeld duidelijk van zich horen via de sociale media en aan de redactie van de COMMIT/nieuwsbrief;

– u bent bovengemiddeld in staat de algemene media te bereiken;

– u maakt de vertaalslag van wetenschappelijk onderzoek op professionele en enthousiaste wijze toegankelijk;

– tijdens het The Big Future of Data event organiseerde u op eigen initiatief voor de gasten een “ontvangst demo” van rijdende Skypesessies. De directie waardeert dit initiatief zeer.

Met een vriendelijke groet,

Arnold Smeulders

Directievoorzitter COMMIT/

 

Bennie Mols writes in cloudworks.nu

“Verderop in de krochten van het gebouw loopt een jongen met een virtual-reality helm heel voorzichtig rond. Op een scherm zie ik dat hij de politieagent is die in een virtual-reality-scenario een groepje hangjongeren benadert. Onderzoekers van de Universiteit Twente (UT) ontwikkelden samen met de Nationale Politie deze serious game om politieagenten te trainen in hun sociale vaardigheden. “Slechts een klein deel van alle politieagenten krijgt nu een training in sociale vaardigheden door ze met professionele acteurs te confron- teren”, vertelt promovendus Merijn Bruijnes van de UT. “Via deze game kunnen meer agenten training krijgen en nog goedkoper ook.” Trots toont hij ook zijn eigen rondrijdende telepresence-robot: een scherm aan een lange stok die op wieltjes door de demomarkt rijdt. Bruijnes vertelt hoe hij af en toe experimenteert in winkels. “Ik heb deze robot wel eens op afstand door een winkel bestuurd en een biertje laten kopen. Dan moet ik natuurlijk wel een andere klant in de winkel vragen om even een biertje te pakken en om te helpen bij het afrekenen.” Het sterkste staaltje van zijn winkelende telepresence-robot? Mensen bleken de robot zelfs te helpen bij het stelen van een biertje. “Het was maar een experiment”, veront- schuldigt Bruijnes zich. “De kassière zat in het complot en het biertje heb ik weer netjes teruggebracht.”

Author: Bennie Mols. Read more here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *